Rozpoczynamy budowę Zapasowej Sieci Łączności Kryzysowej!


 

Miło nam poinformować, że w dniu 19.01.2016 r. Zarząd Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, podpisał umowę z Gminą Niepołomice na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pod nazwą „Budowa zapasowej sieci łączności kryzysowej”.
Podpisanie umowy jest efektem złożonego w ubiegłym roku projektu na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, dotyczącego realizacji zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.
Otrzymana dotacja w wysokości 7.000 PLN zapewni realizację pierwszej części projektu, polegającej na zakupie nowoczesnej radiostacji stacjonarno-przewoźnej Yaesu FT-857D oraz wyposażeniu stacji klubowej w awaryjne zasilanie. W ramach otrzymanych funduszy zamontujemy nasze anteny na budynkach UMiG Niepołomice, Straży Pożarnej oraz Policji. Planujemy również umieszczenie anteny na budynku Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Wieliczce. Funkcjonowanie sieci będzie potwierdzone odpowiednimi testami oraz ćwiczeniami, do których chcemy zaprosić harcerzy, użytkowników urządzeń PMR oraz CB.
O postępach w realizacji naszego projektu będziemy na bieżąco informowali w internecie oraz na łamach lokalnej prasy.
Jednocześnie pragniemy podziękować Władzom Miasta i Gminy Niepołomice za znakomitą współpracę oraz wsparcie naszych działań na rzecz lokalnej społeczności.

FotoUmowa

,

Dodaj komentarz