SN100JH


Od 1 września w eterze pracuje stacja SN100JH uruchomiona przez Niepołomicki Klub Krótkofalowców z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Stacja działa w ramach akcji dyplomowej „Droga do Wolności 1918” organizowanej przez SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.qrz.com/db/sn100jh
Na dzień dzisiejszy przeprowadzono ponad 1000 QSO z korespondentami z 46 krajów.
Zapraszamy do łączności i zdobywania punktów!!!

,

Dodaj komentarz