Wakacyjny numer Gazety Niepołomickiej

Autor: 20 lipca 2017

Wakacyjny numer Gazety Niepołomickiej

Jest już dostęp­ny waka­cyj­ny numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej.

Tym razem Michał SQ9ZAY opo­wia­da czy­tel­ni­kom w jaki spo­sób moż­na nie tyl­ko dostrzec ISS, ale rów­nież posłu­chać roz­mów z kosmo­su. 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry!!!

Cały numer gaze­ty dostęp­ny tutaj: http://wspolny.niepolomice.eu/dokumenty_na_strone/gazeta/2017_07.pdf

error: Content is protected !!