Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Posted by on 3 października 2017

Wrześniowy numer Gazety Niepołomickiej

Uka­zał się już wrze­śnio­wy numer Gaze­ty Nie­po­ło­mic­kiej a w nim Michał SQ9ZAY roz­wie­wa wąt­pli­wo­ści czy da się nawią­zać łącz­ność z Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cją Kosmicz­ną 🙂  Zapra­sza­my do lektury

Cały numer Gaze­ty pod adre­sem: https://drive.google.com/file/d/0B6d6w0Mm5qkweUpvVUlWMjM2RG8/view

error: Content is protected !!