Zawody “Dzień Dziecka”

Posted by on 17 czerwca 2017

Zawody “Dzień Dziecka”

W czwar­tek 1 czerw­ca odby­ły się pierw­sze zawo­dy “Dzień Dziec­ka”. Naszą sta­cję klu­bo­wą repre­zen­to­wał Fran­ci­szek Sze­ląg SQ9FSZ.

 

error: Content is protected !!